Daugavpils, Varšavas iela 24

Iznomā

Iznomā biroja telpas no 15 līdz 50 m2.

Saziņai:
Mārtiņš Mednis t.29909009
Skarleta Klints t.26083998
e-pasts: info@zmni.lv

 

 

Varšavas iela 24, Daugavpils
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.