Daugavpils, Varšavas iela 24

€6.00Iznomā

Stāvs: 2 Platums: 45.7 m2

Biroja telpas 2.stāvā – 29,6 + 16,1 kv.m. 

Nomas maksā iekļauti komunālo pakalpojumu izdevumi.

Nomas maksa: EUR 6,00 mēn./m² + PVN

  • Apsardze
  • Komunālie pakalpojumi iekļauti
Varšavas iela 24, Daugavpils
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.

Namu pārzinis

Antons Lazdāns