Rīga, Struktoru iela 14a

€6.70Iznomā

Stāvs: 3 Platums: 14 - 22 m2
  • Apsardze
  • Elektrība
  • Komunālie pakalpojumi iekļauti
  • Telpas apkure
  • Ūdens un kanalizācija
Struktoru iela 14a, Rīga
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.

Namu pārzinis

Mārtiņš Bušmanis