Krāslava, Skolas iela 9

€4.50Iznomā

Stāvs: 2 Platums: 267.6 m2

Biroja telpas – 267,6 kv.m. 

Biroju telpu komplekss sastāv no septiņām biroja telpām ar kopējo gaiteni.

Nomas maksa: EUR 4,50 mēn./m² + PVN

Nomas maksā iekļauti komunālo pakalpojumu izdevumi

Ir pieejama koplietošanas konferenču zāle

  • Apsardze
  • Komunālie pakalpojumi iekļauti
Skolas iela 9, Krāslava
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.

Namu pārzinis

Oskars Dilba

  • 26637612
  • Skolas iela 9 , Krāslava, Krāslavas novads, LV 5601