Salaspils, Rīgas iela 113

Iznomā

Iznomā biroja telpas no 8 līdz 1000 m2 un neapkurināmas saimnieciskās telpas līdz 1000 m2.

Administratīvā ēka atbilst energoefektivitātes C klasei.

Saziņai:
Mārtiņš Mednis t.29909009
Skarleta Klints t.26083998
e-pasts: info@zmni.lv

Salaspils, Rīgas iela 113
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.