Salaspils, Rīgas iela 113

€4.60Iznomā

Stāvs: 2 Platums: 73.8 m2

Biroja telpas

nomas maksā iekļauti komunālo pakalpojumu izdevumi

  • Apsardze
  • Centrāla apkure
  • Komunālie pakalpojumi iekļauti
113 Rīgas iela, Salaspils, Salaspils Municipality, Latvia
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.

Namu pārzinis

Kaspars Puksts