Rīga, Rankas iela 5a

Iznomā

Iznomā biroja telpas no 15 līdz 200 m2.

Iznomā neapkurināmas saimnieciskās telpas, noliktavas, nojumes no 30 līdz 250 m2.

Administratīvā ēka atbilst energoefektivitātes F klasei.

Saziņai:
Mārtiņš Mednis t.29909009
Skarleta Klints t.26083998
e-pasts: info@zmni.lv

Rīga, Rankas iela 5a
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.