Rēzekne, Liepu 33

€2.90Iznomā

Stāvs: 1 Platums: 133.8 m2

1.

Biroja telpas – 133.8 kv.m.

Biroju telpu komplekss sastāv no 8 (astoņām) biroja telpām, kopējo gaiteni un labierīcības telpām.

Nomas maksā nav iekļauti komunālo pakalpojumu izdevumi.

Nomas maksa: EUR 2.90 mēn./m² + PVN

*Papildus var nodrošināt ar slēgta tipa garāžas /noliktavas telpām 67.0 kv.m.

Nomas maksa: EUR 1.62 mēn./m² + PVN

 

2.

Garāža/noliktavas telpas (neapkurināmas) – 67.0 kv.m.

Nomas maksā nav iekļauti elektroenerģijas izdevumi.

Nomas maksa: EUR 1.62 mēn./m² + PVN

*Papildus var nodrošināt ar saimniecības ēkas palīgtelpām līdz 132.5 kv.m

  • Apsardze
Liepu 33, Rēzekne
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.