Rīga, Rankas iela 5a: Noliktava

€3.25Iznomā

Stāvs: 2 Platums: 78 m2

nomas maksā iekļauti izdevumi par telpas apkuri un elektroenerģiju

 

  • Noliktavas telpas 2.stāvā

iznomājamā platība no 78 kv.m.

fiksēta nomas maksa EUR 3,25 plus PVN 

 

  • Noliktava (nojume)

iznomājamā platība no 40 līdz 120 kv.m.

nomas maksa EUR 1,50 plus PVN

  • Apsardze
  • Elektrība
  • Telpas apkure
Rankas iela 5a, Rīga
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.