Valmiera, Raiņa iela 19

€5.10Iznomā

Stāvs: 1 Platums: 99.7 m2

Biroja telpas – 99,7 kv.m. 

Biroju telpu komplekss sastāv no deviņām biroja telpām, kopējo gaiteni un WC.

Nomas maksā iekļauti komunālo pakalpojumu izdevumi.

Nomas maksa: EUR 5,10 mēn./m² + PVN

  • Apsardze
  • Centrāla apkure
  • Komunālie pakalpojumi iekļauti
Raiņa iela 19, Valmiera
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.