Daugavpils pagasts, Salienas rajons

Iznomā

Tiek iznomāta divstāvu apkurināma ēka (118 m2) ar pirts telpu, pie ezera. Ir šķūnis.

Daugavpils pagasts, Salienas rajons
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.