Rīga, Rankas iela 5a

€3.85Iznomā

Stāvs: 2 Platums: 20 - 300 m2

Biroja telpas

iznomājamā platība no 20 līdz 300 kv.m.

  • Apsardze
  • Komunālie pakalpojumi iekļauti
5A Rankas iela, Rīga, Rīgas pilsēta, Latvia
Ievērojot 2010.gada Ministru kabineta noteikumus Nr.515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, iznomājot valsts nekustamo īpašumu, ZMNĪ veic nomas tiesību izsoli. Ievērojot izsoles rezultātus ar pretendentu tiek noslēgts tipveida nomas līgums.