Lubānas ezera Ziemeļu dambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2022. gada decembrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda; Veikts būvprojektēšanas  un autoruzraudzības iepirkums; Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja un […]

Kapūnes poldera aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2021.gada janvārim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; Veikti grozījumi līgumā ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda; Veikts būvprojekta iepirkums kopā ar autoruzraudzību; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja; […]

Bārtas kreisā krasta dambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2021.gada maijam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Sagatavota informācija uz izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda; Veikts būvprojektēšanas un autoruzraudzības iepirkums; Izstrādāts būvprojekts; Saņemta būvatļauja; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; […]

Arāja poldera aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2018. oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu, būvobjektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Veikts autoruzraudzības iepirkums; Noslēgts autoruzraudzības līgums; […]

Ruduļa poldera aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2018.maijam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu; Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends; Izstrādāts būvprojekts; Veikts būvdarbu iepirkums; Noslēgts būvdarbu līgums; Veikti būvdarbi; Veikts būvuzraudzības iepirkums; Noslēgts būvuzraudzības līgums; Veikta būvuzraudzība; Noslēgts autoruzraudzības līgums; […]

Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2018.gada oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; Sagatavota, četras reizes papildināta un ZMNĪ mājaslapā ievietota informācija par projektu; Izstrādāts būvprojekts; Panākta vienošanās ar Akciju sabiedrību “Latvenergo” par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē no 2017. gada 15. augusta līdz 2017. gada 30. […]

Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja atjaunošana

Projekta ietvaros līdz 2019.gada martam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; Sagatavota, papildināta un ZMNĪ mājaslapā ievietota informācija par projektu, būvobjektā uzstādīti pagaidu lielformāta informatīvie stendi; Izstrādāts būvprojekts; Veikta būvprojekta ekspertīze; Panākta vienošanās ar Akciju sabiedrību “Latvenergo” par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē no 2017. gada […]