Zvidziena poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/005
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Zvidziena poldera sūkņu stacijas pārbūve, Ošupes pagasts, Madonas novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Madonas novads
  • Ošupes pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 16 Ošupes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 06.2017. - 06.2019.
 • Projekta kopējais finansējums: € 1414709
 •       ERAF finansējums: € 1202502.65
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 212206.35
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 21.06.2019

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada jūnijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 8. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 9. Veikta būvuzraudzība;
 10. Veikta autoruzraudzība;
 11. Būvdarbi pabeigti;
 12. Pabeigti labiekārtošanas darbi;
 13. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 14. Pie Zvidzienas poldera sūkņu stacijas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes