Vārpas poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/16/I/005
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Vārpas poldera sūkņu stacijas pārbūve, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Līvbērzes pagasts
  • Jelgavas novads
 • Projekta mērķa grupa: 190 Līvbērzes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 04.2017 - 04.2019
 • Projekta kopējais finansējums: € 888462.82
 •       ERAF finansējums: € 755193.31
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 133269.51
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 04.02.2019

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada martam ir veiktas šādas aktivitātes:

 

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu,
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 8. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 9. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 11. Pabeigti būvdarbi;
 12. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 13. Pie pārbūvētās Vārpas poldera sūkņu stacijas ēkas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes