Valgundes 1. vasaras poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/003
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valgundes 1. vasaras poldera sūkņu stacijas pārbūve Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Valgundes pagasts
  • Jelgavas novads
 • Projekta mērķa grupa: Valgundes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 12.2020 – 01.2023
 • Projekta kopējais finansējums: € 850540.25
 •       ERAF finansējums: € 722959.22
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 127581.03
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2022. gada decembrim veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota,  ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Sagatavoti grozījumi būvprojektā;
 8. Saņemta būvatļauja un atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 9. Veikts būvdarbu iepirkums;
 10. Noslēgts būvdarbu līgums;
 11. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 12. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 13. Tiek veikti būvdarbi;
 14. Tiek veikta autoruzraudzība;
 15. Tiek veikta būvuzraudzība.

 

Bildes