Valgundes 1. vasaras poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/20/I/003
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valgundes 1. vasaras poldera sūkņu stacijas pārbūve Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Valgundes pagasts
  • Jelgavas novads
 • Projekta mērķa grupa: Valgundes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 12.2020 – 01.2023
 • Projekta kopējais finansējums: € 720300
 •       ERAF finansējums: € 612255.00
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 108045.00
 • Būvniecības stadija: Būvniecība
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2021. gada maijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota,  ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija izvietošanai uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Saņemta būvatļauja un atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 8. Veikts būvdarbu iepirkums;
 9. Noslēgts būvdarbu līgums;
 10. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 11. Noslēgts būvuzraudzības līgums.

 

Bildes