Strimenu poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/19/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Strimenu poldera sūkņu stacijas pārbūve, Pelēču pagasts, Preiļu novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Preļu novads
  • Peleču pagasts
 • Projekta mērķa grupa: Pelēču pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2020 - 08.2023
 • Projekta kopējais finansējums: € 1041233.43
 •       ERAF finansējums: € 885048.42
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 156185.01
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 04.08.2023

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2023. gada augustam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota,  ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Sagatavota informācija un izvietota uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda;
 4. Veikts būvprojektēšanas iepirkums;
 5. Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
 6. Izstrādāts būvprojekts;
 7. Saņemta būvatļauja;
 8. Veikts būvdarbu iepirkums;
 9. Noslēgts būvdarbu līgums;
 10. Tiek veikti būvdarbi;
 11.  Būvdarbi pabeigti;
 12. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 13. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 14. Tiek veikta būvuzraudzība;
 15.  Būvuzraudzība pabeigta;
 16. Tiek veikta autoruzraudzība.
 17.  Autoruzraudzība pabeigta;
 18. Sagatavota informācija un izvietota uz pastāvīgās informatīvās plāksnes.

Bildes