Ruduļa poldera aizsargdambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/16/I/006
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Ruduļa poldera aizsargdambja atjaunošana, PIK 21/00 - 66/00 Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Līvbērzes pagasts
  • Jelgavas novads
 • Projekta mērķa grupa: 253 pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 03.2017 - 04.2018
 • Projekta kopējais finansējums: € 513186.5
 •       ERAF finansējums: € 436208.53
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 76977.97
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 25.01.2018

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2018.maijam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikti būvdarbi;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Veikta būvuzraudzība;
 11. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 12. Veikta autoruzraudzība;
 13. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 14. Uz Ruduļa poldera aizsargdambja uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes