Rojas ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Roja, ŪSIK kods 374:01, atjaunošana, pik. 463/63 - 778/86, Īves, Lubes, Ārlavas un Valdgales pagasti, Talsu novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Īves pagasts
  • Ārlavas pagasts
  • Talsu novads
  • Lubes pagasts
  • Valdgales pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 63 Īves, Lubes, Ārlavas un Valdgales pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2017.- 01.2018.
 • Projekta kopējais finansējums: € 949587.54
 •       ERAF finansējums: € 807149.41
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 142438.13
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 13.12.2018

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2018. decembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu, būvobjektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends;
 3. Izstrādāts būvprojekts;
 4. Veikts būvdarbu iepirkums;
 5. Noslēgts būvdarbu līgums;
 6. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 7. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 8. Veikti būvdarbi;
 9. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 10. Objektā uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes