Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/16/I/002
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00 - 24/67) atjaunošana
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Ogre
 • Projekta mērķa grupa: 4882 Ogres pilsētas iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 09.2016 - 03.2019
 • Projekta kopējais finansējums: € 2946396.52
 •       ERAF finansējums: € 2504437.04
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 441959.48
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 12.03.2019

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada martam ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. Sagatavota, papildināta un ZMNĪ mājaslapā ievietota informācija par projektu, būvobjektā uzstādīti pagaidu lielformāta informatīvie stendi;
 3. Izstrādāts būvprojekts;
 4. Veikta būvprojekta ekspertīze;
 5. Panākta vienošanās ar Akciju sabiedrību “Latvenergo” par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē no 2017. gada 15. augusta līdz 2017. gada 30. septembrim, lai varētu veikt Ogres aizsargdambja zemūdens daļas atjaunošanas darbus;
 6. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 7. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 8. Veikta būvuzraudzība;
 9. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 11. Veikta autoruzraudzība;
 12. Veikts būvdarbu iepirkums;
 13. Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu;
 14. Veikti būvdarbi;
 15. Būvdarbi pabeigti;
 16. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 17. Pie Ogres aizsargdambja uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

 

Bildes