Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/16/I/001
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja (pik 00/00 -36/42) atjaunošana
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Ikšķiles novads
 • Projekta mērķa grupa: 1416 Ikšķiles pilsētas iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 08.2016 - 10.2018
 • Projekta kopējais finansējums: € 2814124.07
 •       ERAF finansējums: € 2392005.46
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 422118.61
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 31.10.2018

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2018.gada oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. Sagatavota, četras reizes papildināta un ZMNĪ mājaslapā ievietota informācija par projektu;
 3. Izstrādāts būvprojekts;
 4. Panākta vienošanās ar Akciju sabiedrību “Latvenergo” par ūdens līmeņa pazemināšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē no 2017. gada 15. augusta līdz 2017. gada 30. septembrim, lai varētu veikt Ikšķiles aizsargdambja zemūdens daļas atjaunošanas darbus.
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikti būvdarbi;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Veikta būvuzraudzība;
 11. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 12. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 13. Veikta autoruzraudzība;
 14. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 15. Pie Ikšķiles aizsargdambja uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes