Platones ūdensnotekas atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs:
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Platone, ŪSIK kods 38532:01, pik.09/20-146/30, pik.332/90-440/80 atjaunošana Jelgavas pilsētā, Platones, Lielplatones, Vilces pagastā, Jelgavas novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Jelgava
  • Jelgavas novads
  • Platones pagasts
  • Lielplatones pagasts
  • Vilces pagasts
 • Projekta mērķa grupa:
 • Projekta īstenošanas laiks:
 • Projekta kopējais finansējums: € Error while parsing the evaluate expression
 •       ERAF finansējums: €
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: €
 • Būvniecības stadija: Projektēšana
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.