Meirānu kanāla atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/011
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01,atjaunošana, pik.113/33-241/93 Ošupes un Barkavas pagastā, Madonas novadā, Murmastienes un Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Varakļānu novads
  • Varakļānu pagasts
  • Murmastienes pagasts
  • Ošupes pagasts
  • Barkavas pagasts
  • Dekšāres pagasts
 • Projekta mērķa grupa: 27 Ošupes, Barkavas, Murmastienes un Varakļānu pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 03.2018 - 09.2020
 • Projekta kopējais finansējums: € 1259468.15
 •       ERAF finansējums: € 1070547.93
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 188920.22
 • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
 • Nodots ekspluatācijā: 28.08.2020

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada septembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 7. Autoruzraudzība iepirkta kopā ar projektēšanu;
 8. Noslēgts būvdarbu līgums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Tiek veikti būvdarbi;
 11. Būvdarbi pabeigti;
 12. Tiek veikta būvuzraudzība;
 13. Būvuzraudzība pabeigta;
 14. Tiek veikta autoruzraudzība;
 15. Autoruzraudzība pabeigta;
 16. Sagatavota informācija un objektā izvietota uz pastāvīgās informatīvās plāksnes