Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs:
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas pārbūve, Stopiņu novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Stopiņu novads
 • Projekta mērķa grupa:
 • Projekta īstenošanas laiks:
 • Projekta kopējais finansējums: € Error while parsing the evaluate expression
 •       ERAF finansējums: €
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: €
 • Būvniecības stadija:
 • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.