Kalnciema poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/16/I/004
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Kalnciema poldera sūkņu stacijas pārbūve, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Valgundes pagasts
  • Jelgavas novads
 • Projekta mērķa grupa: 43 Valgundes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 04.2017 - 11.2018
 • Projekta kopējais finansējums: € 672113.12
 •       ERAF finansējums: € 571296.15
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 100816.97
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 08.11.2018

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2018. novembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Sagatavota informācija izvietošanai uz patstāvīgās informatīvās plāksnes;
 5. Izstrādāts būvprojekts;
 6. Veikts būvdarbu iepirkums;
 7. Noslēgts būvdarbu līgums;
 8. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 10. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 11. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 12. Pabeigti būvdarbi;
 13. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 14. Pie pārbūvētās Kalnciema poldera sūkņu stacijas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes