Auces poldera sūkņu stacijas pārbūve

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/16/I/003
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Auces poldera sūkņu stacijas pārbūve, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Līvbērzes pagasts
  • Jelgavas novads
 • Projekta mērķa grupa: 83 Līvbērzes pagasta iedzīvotāji
 • Projekta īstenošanas laiks: 03.2017 - 08.2018
 • Projekta kopējais finansējums: € 692625.28
 •       ERAF finansējums: € 588731.49
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 103893.79
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 20.08.2018

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2018. gada septembrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu;
 3. Būvobjektā uzstādīts lielformāta pagaidu informatīvais stends;
 4. Izstrādāts būvprojekts;
 5. Veikts būvdarbu iepirkums;
 6. Noslēgts būvdarbu līgums;
 7. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 8. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 9. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 10. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 11. Veikti būvdarbi;
 12. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 13. Pie sūkņu stacijas uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes