Arāja poldera aizsargdambja atjaunošana

 • Projekta identifikācijas numurs: 5.1.2.0/17/I/003
 • Atbalsta mērķis: 5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
 • Projekta pilns nosaukums: Arāja poldera aizsargdambja D-1 , pik. 00/00 - 46/84 un D-2 pik. 00/00- 42/29 atjaunošana, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
 • Projekta īstenošanas vieta:
  • Otaņķu pagasts
  • Nīcas novads
 • Projekta mērķa grupa: Samazināt plūdu apdraudējumu Otaņķu pagastā, palielināt pagasta iedzīvotāju drošību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti
 • Projekta īstenošanas laiks: 05.2017. - 10.2018.
 • Projekta kopējais finansējums: € 701187.86
 •       ERAF finansējums: € 596009.68
 •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 105178.18
 • Būvniecības stadija: Projekts pabeigts
 • Nodots ekspluatācijā: 15.10.2018

Projekts tiek realizēts par Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Projekta ietvaros līdz 2018. oktobrim ir veiktas šādas aktivitātes:

 1. Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu;
 2. ZMNĪ mājaslapā sagatavota, ievietota un papildināta informācija par projektu, būvobjektā uzstādīts pagaidu lielformāta informatīvais stends;
 3. Izstrādāts būvprojekts;
 4. Veikts būvdarbu iepirkums;
 5. Noslēgts būvdarbu līgums;
 6. Veikts būvuzraudzības iepirkums;
 7. Noslēgts būvuzraudzības līgums;
 8. Veikts autoruzraudzības iepirkums;
 9. Noslēgts autoruzraudzības līgums;
 10. Veikta autoruzraudzība;
 11. Veikta būvuzraudzība;
 12. Veikti būvdarbi;
 13. Objekts pieņemts ekspluatācijā;
 14. Pie aizsargdambja uzstādīta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Bildes