Sanita Malnača, Cēsu sektors

Teritoriālā atbildība – Cēsu, Smiltenes (Raunas, Drustu pagasti)