Sanita Malnača, Cēsu sektors

Teritoriālā atbildība – Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novads.