Māris Lietuvietis, Alūksnes sektors

Teritoriālā atbildība – Alūksnes, Smiltenes (Apes pilsēta; Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagasti)