Iraīda Grišāne, Ludzas sektors

Teritoriālā atbildība – Ludzas novads.