Iraīda Grišāne, Ludzas sektors

Teritoriālā atbildība – Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads.