Andris Gutāns, Valkas sektors

Teritoriālā atbildība – Valkas, Smiltenes (Smiltenes pilsēta, Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pag.), Valmieras (Strenču pilsēta, Sedas pilsēta ar lauku teritoriju, Ēveles, Jercēnu, Plāņu, Trikātas pagasti)