Aldis Spriņģis, Madonas sektors

Teritoriālā atbildība – Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novads.