Ainārs Ābele

Meliorācijas inženieris – Topogrāfiju saskaņošana