Straupciema poldera sūkņu stacijas pārbūve

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Straupciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S39420:003001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.:
  • Projekta īstenošanas laiks: Līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € Error while parsing the evaluate expression
  •       AF finansējums: €
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: €
  • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Video