Ratnieku – Biteslejas poldera sūkņu stacijas “Pērlītes” pārbūve

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Ratnieku - Biteslejas poldera sūkņu stacijas "Pērlītes", meliorācijas kadastra kods S39420:004001 Salas pagastā, Mārupes novadā pārbūve
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.:
  • Projekta īstenošanas laiks: Līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € Error while parsing the evaluate expression
  •       AF finansējums: €
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: €
  • Būvniecības stadija: Būvprojekta izstrāde
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Bildes

Video