Ogres-1 poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības Ogres-1 poldera aizsargdambja D-1, pik. 0/00 – 9/50, meliorācijas kadastra nr. 740201001001 Ogres pilsētā Ogres novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/004
  • Projekta īstenošanas laiks: 2024. gada 29. februāris līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 1169870.04
  •       AF finansējums: € 972034.08
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 197835.96
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Paredzēts veikt Rīgas HES Ogres-1 poldera aizsargdambja D-1 atjaunošanu. Paredzēta Rīgas HES Ogres-1 poldera aizsargdambja D-1 nogāžu atjaunošana posmos no pik.0/00-4/44 un pik.7/10-9/97, jaunas caurtekas izbūve zem nobrauktuves uz sūkņu staciju, esošo nefunkcionējošo cauruļu aizpildīšana, kāpņu un tilta pār grāvi izbūve un esošās sūkņu stacijas atvadkanālam pieguļošo nogāžu nostiprināšana. Aizsargdambim posmos no pik.0+32-3+14 un pik.7+44-9+74 paredzēta ceļa seguma atjaunošana, kā arī apgaismojuma un labiekārtojuma elementu ierīkošana visā aizsargdambja garumā.

Mērķis: nodrošināt aizsargdambja noturību, aizsargāt iedzīvotājus un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes