Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas pārbūve

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Mazās Juglas poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kadastra kods S44420:001001 Stopiņu pagastā, Ropažu novadā pārbūve
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/24/I/LAD/011
  • Projekta īstenošanas laiks: Līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € Error while parsing the evaluate expression
  •       AF finansējums: €
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: €
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Video