Bernātu poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana

  • Projekta pilns nosaukums: Valsts meliorācijas sistēmas Bernātu poldera aizsargdambja D-1, meliorācijas kadastra numurs 647978001001, pik.00/00 - 53/47, Nīcas un Otaņķu pagastā Dienvidkurzemes novadā atjaunošana
  • Investīcijas pasākuma numurs un nosaukums: 1.3.1.2.i Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā
  • Investīciju projekta identifikācijas Nr.: 1.3.1.2.i.0/1/23/I/LAD/001
  • Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 5. decembris līdz 2026. gada 30. jūnijam.
  • Projekta kopējais finansējums: € 1733895.59
  •       AF finansējums: € 1440677.63
  •       Latvijas valsts budžeta finansējums: € 293217.96
  • Būvniecības stadija: Būvdarbu iepirkuma procedūra
  • Nodots ekspluatācijā: Nav nodots

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā” ietvaros.

Būvniecības laikā ir paredzēts veikt Bernātu poldera aizsargdambja ar kopējo garumu 5347m atjaunošanu. Darbu sastāvā paredzēts: novākt apaugumu no aizsargdambja nogāzēm (saglabājot atsevišķi augošus kokus), uzbērt dambja virsu līdz projektētajai atzīmei, atjaunojot trapecveida šķērsgriezumu, nogāžu nostiprināšana, atjaunot ceļa segumu, t.sk. ceļa zīmju un signālstabiņu uzstādīšana, izbūvēt autotransporta izmaiņu vietas un atjaunot nobrauktuves, sieta izbūve aizsagdambja nogāzē aizsardzībai pret bebru darbību.

Mērķis: nodrošināt aizsargdambja noturību un mazināt plūdu ietekmi uz apkārtējo teritoriju.

Bildes