ELFLA 2014.  – 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA 3. KĀRTA

     Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā” un Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 776 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2014.-2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā”.

     Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem notiek līdz 2023. gada 1. decembrim vai līdz izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

     Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem ir 4 181 000 EUR (četri miljoni viens simts astoņdesmit viens tūkstotis euro).

     Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi plāno iesniegt sekojošus projektu iesniegumus.

Nr.p.k.Projektu saraksts
1Valsts nozīmes ūdensnotekas Ošupīte, meliorācijas kadastra Nr.4123454812:01, pik.65/77-116/03; pik.125/15-149/04 atjaunošana Taurupes pagastā, Ogres novadā un Zaubes pagastā, Cēsu novadā
2Valsts nozīmes ūdensnotekas Misa, meliorācijas kadastra Nr.3842:01, pik.991/40-1144/60 atjaunošana Stelpes, Bārbeles, Valles pagastā, Bauskas novadā
3Valsts nozīmes ūdensnotekas Stabulīte, meliorācijas kadastra Nr.3882:01, pik.18/00-67/40 atjaunošana Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā
4Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecpienava, meliorācijas kadastra Nr.381742:01, pik.00/00-57/00 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
5Valsts nozīmes ūdensnotekas Lašupīte, meliorācijas kadastra Nr.36622:01, pik.39/90 – 108/82 atjaunošana Lutriņu un Saldus pagastā, Saldus novadā
6Valsts nozīmes ūdensnotekas Sprīdīšu grāvis, meliorācijas kadastra numurs 363434:01, pik.00/00 – 51/95 atjaunošana Padures pagastā, Kuldīgas novadā
7Valsts nozīmes ūdensnotekas Trumpe, meliorācijas kadastra numurs 354694:01, pik.00/00 – 57/24 atjaunošana Tadaiķu un Durbes pagastā, Dienvidkurzemes novadā
8Valsts nozīmes ūdensnotekas Briežupe, meliorācijas kadastra numurs 3724725262:01, pik.00/00 – 04/00; 25/55 – 81/69 atjaunošana  Ģibuļu pagastā, Talsu novadā
9Valsts nozīmes ūdensnotekas Lestenes upe, meliorācijas kadastra numurs 3816246:01, pik. 30/62 – 96/53 atjaunošana  Lestenes pagastā, Tukuma novadā
10Valsts nozīmes ūdensnotekas Medoles strauts, meliorācijas kadastra numurs 36154:01, pik. 02/00 – 89/22 atjaunošana  Vārves pagastā, Ventspils novadā
11Valsts nozīmes ūdensnotekas Kaļedovka, meliorācijas kadastra numurs 43744:01, pik.00/00-33/84 atjaunošana Indras un Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā
12Valsts nozīmes ūdensnotekas Zambrānu grāvis, meliorācijas kadastra numurs 43124312:01, pik. 00/00- 66/55 atjaunošana Salas un Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā
13Valsts nozīmes ūdensnotekas Strope, meliorācijas kadastra numurs  43526:01, pik. 00/00-71/50 atjaunošana Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā
14Valsts nozīmes ūdensnotekas Kūkova, meliorācijas kadastra numurs  6832:01, pik. 314/00-401/60 un pik. 407/00-417/00 atjaunošana Salnavas pagastā, Ludzas novadā un Baltinavas pagastā, Balvu novadā
15Valsts nozīmes ūdensnotekas Antonīca, meliorācijas kadastra numurs 42142:01, pik.00/00-62/90 atjaunošana Kalsnavas pagastā, Madonas novadā
16Valsts nozīmes ūdensnotekas Nr.74, meliorācijas kadastra numurs 43256322:01, pik. 00/00-58/42 atjaunošana Preiļu un Vārkavas pagastā, Preiļu novadā
17Valsts nozīmes ūdensnotekas Silto strauts, meliorācijas kadastra Nr.4238622:01, pik. 00/00-39/00, atjaunošana Līgo pagastā Gulbenes novadā
18Valsts nozīmes ūdensnotekas, Miegupe, meliorācijas kadastra nr. 52394:01  pik.94/00-225/55, atjaunošana Kauguru un Brenguļu pagastos Valmieras novadā un Mārsnēnu pagastā Cēsu novadā
19Valsts nozīmes ūdensnotekas Rustupe, meliorācijas kadastra Nr. 5256412:01 pik.00/00-62/84, atjaunošana Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
20Valsts nozīmes ūdensnotekas Ievedne, meliorācijas kadastra Nr. 42472:01, pik.0/00-14/80; 28/20-58/64; 148/50-166/70, atjaunošana Jaunannas un Malienas pagastos Alūksnes novadā
21Valsts nozīmes ūdensnotekas Šķirstiņa, meliorācijas kadastra Nr. 53872:01, pik.19/20-75/68, atjaunošana Viļķenes un Pāles pagastos Limbažu novadā