Plūdu risku samazināšanas programmas izpilde

Plūdu risku samazināšanai ZMNĪ turpina atjaunot un pārbūvēt polderu sūkņu stacijas, aizsargdambjus un valsts nozīmes ūdensnotekas

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), investējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā paredzēti meliorācijas infrastruktūras atjaunošanai, arī 2019. gadā turpina īstenot plūdu risku lauku teritorijās samazināšanai paredzētos darbus – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektu īstenošanu.

Līdz šim meliorācijas infrastruktūras atjaunošanas projektos apgūtais finansējums ir 16,635 miljoni eiro, tai skaitā ERAF finansējums 14,140 miljoni eiro. Realizējot apstiprinātos projektus, plūdu riski tiek samazināti ap 28 600 hektāru platībā, pasargājot lauku apvidos no plūdiem vairāk nekā 9800 iedzīvotāju, t.sk. viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes. Kopumā ERAF atbalsta pasākumam “Plūdu riskus lauku teritorijās” 2014.-2020. gadā Latvijā paredzēti 43,4 miljoni eiro.

2019. gada I pusgadā ekspluatācija pieņemtas 4 būves:

– Jelgavas novadā Vārpas poldera sūkņu stacija;
– Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambis;
– Madonas novadā Zvidzienas poldera sūkņu stacija;
– Alūksnes novadā valsts nozīmes ūdensnoteka Kūdupe.

Līdz 2019. gada beigām plānots nodot ekspluatācijā vēl 2 hidrobūves un 3 valsts nozīmes ūdensnotekas, kurām veikta pārbūve vai atjaunošana:

– Līvānu novadā  Ošas I un Ošas II poldera sūkņu stacijas;
– Durbes novadā valsts nozīmes ūdensnoteka Durbe;
– Balvu, Viļakas un Alūksnes novadā valsts nozīmes ūdensnoteka Bolupe;
– Jelgavas novadā valsts nozīmes ūdensnoteka Vircava.

2018. gadā pabeigta 7 būvju pārbūve un atjaunošana:

Jelgavas novadā 3 projekti plūdu risku samazināšanai lauku teritorijās – Auces poldera sūkņu stacijas pārbūve, Kalnciema poldera sūkņu stacijas pārbūve un Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana;
– Talsu novadā valsts nozīmes ūdensnoteka Roja;
Nīcas novadā – Arāja poldera aizsargdambja atjaunošana;
Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambju atjaunošana;
Aizputes novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste atjaunošana.

Zvidzienas sūkņu stacija
Rīgas HES Ogres aizsargdambis