Melioratori tiekas seminārā Alūksnē

Piektdien, 8. jūnijā, Api un Alūksni apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Apē ministrs tikās ar lauksaimniekiem un pastāstīja par kopējo lauksaimniecības politiku valstī, par tās nākotni.

Savukārt Alūksnē ministrs piedalījās VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīkotajā seminārā “Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana”.

Semināru atklāja VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba un, uzrunājot klātesošos, līdzšinējo valsts akciju sabiedrības darbu vērtēja pozitīvi, uzsverot veiksmīgo sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu un citām institūcijām. “Esmu priecīgs un pagodināts par to, ka seminārs ir tik kupli apmeklēts, sākot jau no zemkopības ministrijas augstākās vadības līdz būvniekiem, būvuzraugiem, projektētājiem, uzraugošo un finansējošo iestāžu darbiniekiem un citiem. Visiem – liels paldies par kopīgo darbu — un ceru, ka nākotnē mēs to padarīsim vēl labāk, vēl vairāk un vēl ātrāk!” teica R. Dilba. “Tiekoties ar lauksaimniekiem, esmu sapratis, ka meliorācija Latvijā ir ļoti svarīga. Tas īpaši aktualizējās pēc pērnā gada lielajām lietavām, tādēļ katrā sapulcē pieskaramies šim jautājumam. Taču, iespējams, arī Latvijā reiz pienāks tāds brīdis, kad nebūs jādomā par meliorāciju, bet būs jāplāno apūdeņošana. Novēlu labas sekmes darbā, paldies par sapratni mūsu kopdarbā, bet neslēpšu, ka arī jūsu darba jomā ir daudz problēmjautājumu,” teica J. Dūklavs.

J. Dūklavs un R. Dilba, uzsverot melioratoru sasniegumus darbā pērnajā gadā, VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Alūksnes sektora vadītājam Ilgvaram Semanim pasniedza Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju un godprātīgu darbu meliorācijā un meliorācijas sistēmu ekspluatācijā. Semināra dalībniekus Alūksnē sveica arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers. Viņš atcerējās savas pirmās atminas, kas saistītas ar melioraciju Latvija, atcerējās sadarbību ar I. Semani laikā, kad Dz. Adlers sevi vēl dēvēja par Breša zemnieku. Semināra dalībnieki darba gaitā izvērtēja 2017. gadā sasniegtos rezultatīvos rādītājus valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijā un uzturēšanā, pārsprieda Eiropas Savienības fondu finansēto programmu -ELFLA un ERAF – nozīmību valsts meliorācijas sistēmu atjaunošanā un pārbūvē, pārrunāja tajās konstatētās problēmas un nākotnes iespējas, kā arī sadarbību ar pašvaldībām plūdu risku mazināšanā. Tāpat seminārā tika pārrunātas aktualitātes meliorācijas politikas jomā.

Dalībniekiem, noskatoties reklāmas materiālu, bija iespēja iepazīt Alūksnes novadu un šeit notiekošās aktivitātes. Semināra otrā dala aizritēja neformālās sarunas, nepiespiestā gaisotnē, kolēģiem daloties darba pieredzē un kopīgi atpūšoties.

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju un godprātīgu darbu meliorācijā un meliorācijas sistēmu ekspluatācijā no zemkopības ministra Jāņa Dūklava rokām saņēma Ilgvars Semanis (attālā no kreisās)

Publikācija un FOTO galerija pieejami: http://www.malienaszinas.lv/?p=49660