Lubānas ezera Ziemeļu dambī avārijas situācija novērsta – pārraušanas draudu nav

Video. Lubāna ezera Ziemeļu dambī avārijas situācija novērsta, taču turpinās dambju nostiprināšanas darbi pretī Īdeņas dīķiem. Ūdens līmenis ezerā par diviem metriem pārsniedz normu un tikai nedaudz atpaliek no 2013. gada lielo palu maksimuma. Tā kā dambji tiek piespiedu kārtā tiek laboti, to pārraušanas draudu šobrīd neesot.

Ūdens līmenis Lubāna ezerā ir 2 metrus virs normas. Lielāko apdraudējumu rada vējš, kura ietekmē viļņi izskalo dambjus. Šo krastu erozija ir diezgan ievērojama, jo kaut vai Ziemeļu dambja gadījumā vienas pusdienas laikā krasta līnija pārvietojās no 3-6 metriem.

LTV “Panorāma” filmēšanas laikā laika apstākļi ir labvēlīgi, taču nav zināms, cik ilgi tā turpināsies. Pagājušajā nedēļā SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kopā ar pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem stiprināja Ziemeļu dambi nakts laikā un arī dambja stiprināšanai no Īdeņas dīķu puses darbinieki gatavi strādāt līdz darbu pabeigšanai. Viens no pirmajiem uzdevumiem – sagatavoties lielās tehnikas iebraukšanai.

“Man jānogriež lielie koki (..) Tāpēc, ka ekskavators nevarēs pārbraukt (..) traktors tūlīt brauks ar iekrāvēju un vedīsim pagastam,” par savu darba uzdevumu saka traktorists Jānis Lucijanovs.

Pirms pagrieziena uz ezera dambi dežūrē rinda ar lielo tehniku. Katra krava sasniedz aptuveni 25 tonnas. Tas viss paredzēts ārkārtas dambja stiprināšanas darbiem. “Apdraudējums veidojas finansiālā izteiksmē. Tajā brīdī, kad izskalos dambi, tā atjaunošana maksās, nevis kā šajā brīdī desmitus tūkstošuss eiro, bet simtus tūkstošus (..) Darbi jāizdara, pirms nav radušies lielāki zaudējumi,” paskaidro Rēzeknes novada priekšsēdētājs Monvīds Švarcs (Apvienotais saraksts).

Lubāns ir Eiropā lielākais iedambētais ezers, kura platība pārsniedz 8000 hektārus. Tā uzdevums ir akumulēt apkārtnes ūdeņus, lai neappludinātu lauksaimniecībai izmantojamās teritorijas. Laikapstākļi pašlaik gan radījuši situāciju, ka, piemēram, Aiviekstes upe, kam no Lubāna būtu jāiztek, pašlaik ir tik pilna ar ūdeni, ka tek Lubānā atpakaļ.

Vēstīts, ka draudi dambja pārraušanai radās pēc lielajām lietavām, kad ezers bija pārpildīts ar ūdeni. Tieši tad arī radās bažas, ka Ziemeļu dambis varētu neizturēt lielo spiedienu, it sevišķi, ja lietavas turpinātos. Vēl otrdien tika ziņots, ka viļņiem triecoties pret krastu, sākās arī tā erozija.

Rēzeknes Vēstis: Uzpasē Lubāna dambjus

Valsts SIA “Zemkopības ministrijās nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) piektdien operatīvi veica Lubāna ezera Ziemeļu dambja nostiprināšanu, un darbi tiek turpināti, lai ierobežotu viļņu postošo iedarbību uz dambi.

Situācija uz Lubāna ezera dambja tiek kontrolēta un nerada tālākus avārijas draudus, pirmdienas rītā mums sacīja Rēzeknes novada pašvaldības vadītājs Monvlds Švarcs. Pirmdien tika sasaukta ari civilās aizsardzības komisijas sēde.

Pēc ilgstošām lietavām ar palielinātu nokrišņu daudzumu Latgales reģionā ir būtiski pieaudzis ūdens noteces apjoms, no kura liela daļa ieplūst Lubāna ezerā. Ierobežotās caurplūdes dēļ Aiviekstes upē un Meirānu kanālā šobrīd ir apgrūtināta ūdens līmeņa pazemināšana Lubāna ezerā. Rezultātā Lubāna ezerā ūdens līmenis ir būtiski paaugstinājies, tas pārsniedz Lubāna ezera vidējo ekspluatācijas līmeni par 1,7 metriem. Palielinoties dienvidu un dienvidaustrumu vēja ātrumam, viļņošanās rezultātā ir apdraudēta Lubāna ezera Ziemeļu dambja noturība, kas varētu draudēt ar tā pārraušanu, tāpēc ZMNĪ turpina dambja nostiprināšanu.