Ziemeļlatvija: Seminārs par aktualitātēm meliorācijas jomā

25.maijā Smiltenes tehnikumā notika starptautisks seminārs “Aktualitātes meliorācijas jomā, vides aizsardzībā. Moderno tehnoloģiju pielietojums meliorācijā.”

Semināru atklāja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. “Mūsdienās visi aizvien vairāk izjūtam klimata pārmaiņas, kas rada aizvien jaunus izaicinājumus valstīm, ietekmējot mūsu dzīvi, apkārtējo vidi un saimniecisko darbību. Tādēļ svarīgi veikt pasākumus, lai mazinātu šo klimata pārmaiņu ietekmi. Viena no reālākajām iespējām, kā to darīt, ir gudri apsaimniekot mūsu lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tās meliorējot, atjaunojot un cenšoties sakārtot meliorētās platības. Klimata pārmaiņu rezultātā palielinās plūdu riski. To novēršanai mūsdienās iespējams pielietot modernās tehnoloģijas, ūdens teču, aizsargdambju, un poldersūkņu staciju atjaunošanā un pārbūvē ievērojot vides aizsardzības prasības un videi draudzīgus elementus,” klātesošos uzrunāja zemkopības ministrs. Seminārā savstarpējā pieredzē dalījās Ts. Mirtshulavas Gruzijas Tehniskās universitātes Ūdens vadības institūta profesors Givi Gavardašvilli, “Vides inženieru grupas” direktors Petras (Lietuva). Igaunijas Lauksaimniecības padomes vadošais speciālists Mati Märtsons, Aalto universitātes pētnieks Mika Turonens ( Somija), Beltas Šutslotas ūdenssaimniecības uzņēmuma direktors Sips Piests (Nīderlande), RuCID ģenerālsekretāre Irina Bondarika, Krievijas Hidraulikas inženierijas, meliorācijas institūta vecākā zinātniece S.Isajeva un Baltkrievijas Meliorācijas institūta vadošais pētnieks Vladimirs Makojeds.

Pasākumu vadīja Zemkopības ministrijas Mežu departamenta direktors Arvīds Ozols.

Semināra dalībnieki uzzināja, kādus pilottestēšanas pasākumus veic Lietuvā, lai samazinātu lauksaimniecības radīto izkliedēto piesārņojumu. Igaunijas pārstāvis Petras Punus informēja par meliorācijas darbu standartiem un izmantotajiem būvmateriāliem Igaunijā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētais profesors Ainis Lagzdiņš iepazīstināja ar inovatīvajām tehnoloģijām un informēja par ūdens kvalitātes aizsardzību Latvijas lauksaimniecības zemēs. Aalto universitātes pētnieks Mika Turonens pastāstīja, kā nodrošina meliorācijas kvalitāti Somijā. Beltas Šutslotas ūdenssaimniecības uzņēmuma direktors Sips Piests sniedza ieskatu Nīderlandes ūdenssaimniecības vēsturē un informēja par aktuālo situāciju. Krievijas pārstāvju I.Bondarikas un S.Isajevas prezentāciju tēma – “Meliorēto zemju ekoloģiskais monitorings”. Meliorācijas institūta vadošais pētnieks Vladimirs Makojeds iepazīstināja ar meliorācijas sistēmu atjaunošanas galvenajām iezīmēm “Podozerjē” Baltkrievijā. Semināra teorētisko daļu noslēdza Ts.MIrtshulavas Gruzijas Tehniskās universitātes Ūdens vadības institūta direktora meliorācijas risku novērtējums, ņemot vērā klimata pārmaiņas.

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis semināra dalībniekus iepazīstināja ar skolas mācību programmām, šoreiz īpaši akcentējot jauno profesiju, kuru jaunieši tehnikumā varēs apgūt no 1. septembra – hidrobūvju būvtehniķis (meliorators). Dienas beigās viesi apskatīja tehnikuma mācību korpusu Pils ielā 8, jauno veterināro klīniku, mācību poligonu un tehniku. Semināra dalībnieki priecājās par skolas jauno piedāvājumu, jo viena no būtiskākajām problēmām meliorācijas jomā ir jaunu un zinošu speciālistu trūkums.

 

Publikācija un FOTO galerija pieejami: http://www.ziemellatvija.lv/biznesa-zinas/lauku-zinas/seminars-par-aktualitatem-melioracijas-joma-131767