Latvijas meliorācijas kadastra informācijas sistēmas ietverta Publisko pakalpojumu katalogā

Kopā ar Zemkopības ministriju pašlaik notiek sadarbība ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, par Latvijas meliorācijas kadastra informācijas sistēmas ietveršanu Publisko pakalpojumu katalogā, un publicēšanu Latvijas Ģeoportālā. No Ģeoportāla interesentiem būs iespēja lejupielādēt interesējošos meliorācijas kadastra informācijas produktus.