Mazā Rēzeknīte zemteka

Projekta ietvaros līdz 2020.gada jūnijam ir veiktas šādas aktivitātes: Sagatavots projekta iesniegums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu; ZMNĪ mājaslapā sagatavota un ievietota informācija par projektu; Sagatavota informācija izvietošanai uz lielformāta pagaidu informatīvā stenda; Veikts būvprojektēšanas un autoruzraudzības iepirkums; Izstrādāts būvprojekts; Tiek veikts būvdarbu iepirkums; Sagatavota dokumentācija būvuzraudzības iepirkuma veikšanai.