Tehniskie noteikumi

 

  1. IESNIEGUMA veidlapa ar tam pievienotajiem dokumentiem jāiesniedz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” reģionālajā meliorācijas nodaļā vai tās sektorā.
  2. IESNIEGUMU var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu, vai e-pastu ar drošu elektronisko parakstu:
  • Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa – vidzeme@zmni.lv 
  • Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa – kurzeme@zmni.lv
  • Latgales reģiona meliorācijas nodaļa – latgale@zmni.lv
  • Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa – zemgale@zmni.lv 
  1.     Tehnisko noteikumu saņemšanas veidu iesniedzējs norāda IESNIEGUMĀ.
  2.     Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti un izsniegti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc IESNIEGUMA saņemšanas.

Bildes

Bildes nav atrastas