Svēte – Jelgava

Nosaukums: Svēte – Jelgava
Koordinātas: X 480924 – Y 6276051
Stacijas nulles atzīme: -0,19 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet