Raķupe – Raķi

Nosaukums: Raķupe – Raķi
Koordinātas: X 395468 – Y 361255
Stacijas nulles atzīme: 24,88cm
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet