Meirānu kanāls – Kalnagals

Nosaukums: Meirānu kanāls – Kalnagals
Koordinātas: X 665643 – Y 6293940
Stacijas nulles atzīme: 89.02 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet