Lubāns – Ziemeļu dambis

Nosaukums: Lubāns – Ziemeļu dambis
Koordinātas: X 677457 – Y 6300693
Stacijas nulles atzīme: 90,70m
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet