Lejējupe-Sprīstiķi

Nosaukums: Lejējupe – Sprīstiķi
Koordinātas: X 376678 – Y 300658
Stacijas nulles atzīme: 28,12cm
Nolasījumi: Ūdens līmenis

Lūdzu gaidiet