Kauliņa-Alsunga

Nosaukums: Kauliņa – Alsunga
Koordinātas: X 353403 – Y 317932
Stacijas nulles atzīme: 28.58 m
Nolasījumi: Ūdens līmenis, Ūdens caurplūdums

Lūdzu gaidiet